In­di­an Stars wint en ver­liest in Nic­ke­rie

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL – In­di­an Stars, het nieu­we Ne­der­land­se troe­fu call­team, dat mo­men­teel op be­zoek is in Su­ri­na­me voor oe­fen­wed­strij­den heeft een wed­strijd ge­won­nen en een ver­lo­ren in Nic­ke­rie.

De eer­ste wed­strijd won In­di­an Stars vrij ge­mak­ke­lijk van Streek Zie­ken­huis. Het werd een 111u53 over­wi­nu ning voor de Ne­der­lan­ders. De twee­de wed­strijd, waar­in Kal­loe & Friends de te­gen­sta­nu der was van de Ne­der­lan­ders, was een span­nen­de wed­strijd, om­dat de over­win­ning bei­de kan­ten op kon. De Nic­ke­ri­a­nen trok­ken toch aan het lang­ste eind en won­nen met 106u91. Het Ne­der­land­se team zal de ko­men­de da­gen vier wed­striju den af­wer­ken in Paramaribo. Op don­der­dag is For­mu­la de te­gen­stan­der in Sport Ca­fé Mun­der en op vrij­dag kou men de Ne­der­lan­ders uit te­gen Sud­har in Druk­ke­rij Sa­raswa­ti. Daar­na neemt het Ne­der­land­se team op de zo­nu dag het op te­gen Kam­poe in Ram­cha­rans slij­te­rij en maanu dag komt het team uit te­gen Ola­ria in Sport Ca­fé Mun­der. Al de­ze wed­strij­den van­gen om 20.00 uur aan.

De spe­lers van Co­lum­bia, dat met een ze­ge be­gon aan de be­ker­com­pe­ti­tie van de SSB.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.