Co­lum­bia be­gint met ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – Co­lum­bia is met een ze­ge be­gon­nen aan de in­ter­ne be­ker­com­pe­ti­tie van de Sa­ram­ac­ca Sport Bond (SSB), die in het week­ein­de werd voort­ge­zet. Het team wist met 3u2 te win­nen van Bin­tang­ba­ru. Mar­lon Soen­da vond twee keer het net voor de win­naar, ter­wijl Roc­ky Com­va­li­eus een keer tref­ze­ker was. De te­gen­tref­fers wer­den ge­maakt door Mi­gu­el Bron­ne. Daar­naast kwam Cal­cu­ta niet ver­der dan een 2u2 geu lijk­spel te­gen Grankreek. Tri­fi­a­no Wijn­dal en Ga­ta­no Ma­se scoor­den voor Cal­cu­ta, ter­wijl voor Grankreek Rit­chie Te­wa­roe en Ro­ma­no Amsterdam elk een keer tre­fu ze­ker wa­ren.

De SSB maak­te vo­rig weeku eind ook een aan­vang met de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie. Re­al Sa­ram­ac­ca, de huiu di­ge kam­pi­oen van de SSB, wist nipt met 1u0 te win­nen van Gro­nin­gen. Het gou­den doel­punt werd ge­maakt door Djur­ty Amsterdam. Bin­tang­ba­ru ken­de weiu nig moei­te te­gen Ma­ho en won met 3u0. Don­ne­que At­mo­wi­ro­no, Mi­ke Red­jou pa­wi­ro en Bran­ca­rell Soen­da wa­ren ver­ant­wooru de­lijk voor de doel­pun­ten. De tref­fer tus­sen Bos­kamp en For­tu­na ken­de geen win­naar, want het du­el ein­dig­de 1u1. Johan Aroe­man was tref­ze­ker voor Bos­kamp en de te­ge­nu tref­fer werd ge­maakt door Gil­les Ro­bert. Tak­dier Boys had moei­te teu gen Grankreek, maar won toch met 2u1. Ur­vin Va­gom en Ar­gill Lan­dus scoor­den voor Tak­dier Boys, ter­wijl Rit­chie Kuwa­ra­no voor de te­gen­tre­fu fer zorg­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.