Gol­den Sta­te War­ri­ors met moei­te langs Phoe­nix Suns

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Zo ge­mak­ke­lijk als Gol­den Sta­te War­ri­ors zijn wed­strij­den vo­rig sei­zoen won, zo moei­zaam gaat het voor­als­nog bij de start van het nieu­we NBA-sei­zoen. Op be­zoek bij Phoe­nix Suns werd er met 100-106 ge­won­nen, maar de ze­ge werd pas in de slot­fa­se vei­lig ge­steld.

Met nog der­tien se­con­den te spe­len, be­nut­te Step­hen Cur­ry twee vrije wor­pen en toen Ke­vin Du­rant een paar se­con­den la­ter het­zelf­de deed, was de over­win­ning pas echt bin­nen. Suns had in het eer­ste kwart een voor­sprong van der­tien pun­ten op­ge­bouwd.

War­ri­ors, ver­lie­zend fi­na­list van vo­rig sei­zoen, ver­lo­ren dit sei­zoen ver­ras­send zijn eer­ste wed­strijd, ter­wijl het met Du­rant zijn se­lec­tie nog eens ex­tra had ver­sterkt. Te­gen Suns was Du­rant goed voor 37 pun­ten, waar­van hij er twee maak­te zon­der een schoen.

De meest op­val­len­de naam van het nieu­we NBA-sei­zoen is tot dus­ver­re Rus­sell West­brook. Bij een 11396 thuis­over­win­ning van Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der op Los An­ge­les La­kers was hij op­nieuw goed voor een tri­ple­dou­ble: 33 pun­ten, 16 as­sists en 12 re­bounds.

Vol­gens zijn club is West­brook sa­men met Ma­gic Jo­hn­son, Jer­ry Lu­cas en Os­car Ro­bert­son de eni­ge spe­ler in de ge­schie­de­nis van de NBA die in zijn eer­ste drie wed­strij­den van het sei­zoen twee tri­ple-dou­bles re­a­li­seert.

San An­to­nio Spurs werd het eer­ste team dat op vier over­win­nin­gen kwam. Op be­zoek bij Mi­a­mi Heat werd er met 106-99 ge­won­nen. Ka­w­hi Le­o­nard maak­te 14 van zijn 27 pun­ten in de laat­ste zes mi­nu­ten.

Ver­der wist Los An­ge­les Clip­pers van Utah Jazz te win­nen met 88-75, De­troit Pis­tons ver­sloeg Mil­wau­kee Bucks met 98-83, Memphis Grizz­lies won met 112-103 van Was­hing­ton Wi­zards en Hous­ton Roc­kets wist nipt met 93-92 langs Dal­las Ma­ve­ricks te gaan.

Step­hen Cur­ry van Gol­den Sta­te War­ri­ors wordt hard aan­ge­pakt tij­dens de wed­strijd te­gen Phoe­nix Suns. (Fo­to: NOS.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.