Ma­riah Ca­rey wil huis van ex-ver­loof­de

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ma­riah Ca­rey wil dat haar ex-ver­loof­de Ja­mes Pac­ker ver­van­gen­de woon­ruim­te voor haar koopt in Los An­ge­les. Ze is niet van plan de wo­ning waar­in ze sa­men­woon­den te ver­la­ten, meldt De aan­koop van een nieu­we wo­ning zou on­der­deel zijn van een over­een­komst waar­mee Ca­rey en Pac­ker de­fi­ni­tief een punt ach­ter hun re­la­tie zet­ten. Ma­riah heeft zelf ook een mil­joe­nen kos­ten­de wo­ning in New York. Eer­der al meld­de TMZ dat Ma­riah 50 mil­joen dol­lar (45 mil­joen eu­ro) van Pac­ker eist. Ze vindt dat ze recht heeft op een scha­de­ver­goe­ding, om­dat ze door het be­ëin­di­gen van de re­la­tie zo ge­trau­ma­ti­seerd is dat ze haar tour­nee door Zuid-Ame­ri­ka moest af­zeg­gen. Mo­ge­lijk dat hij maan­dag re­a­geert op haar ei­sen­pak­ket. (Bron: De Te­le­graaf/fo­to: na­ij­af­lo.com)

Got­ta Let

TMZ.

Fox

Wee­kly

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.