Gerard But­ler en Pe­ter Mul­lan in Kee­pers

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Schot­se film­ac­teurs Gerard But­ler en Pe­ter Mul­lan spe­len met de 25-ja­ri­ge Brit­se ac­teur Joe Al­wyn de hoofd­rol­len in de psy­cho­lo­gi­sche thril­ler Kee­pers. Dit meldt Dead­line. De re­gie is in han­den van Kri­s­tof­fer Ny­holm (The Kil­ling). Het is de be­doe­ling dat de op­na­mes van Kee­pers be­gin vol­gend jaar be­gin­nen. De pro­duc­tie wordt de­ze week on­der de aan­dacht van film­dis­tri­bu­teurs ge­bracht op de Ame­ri­can Film Mar­ket (AFM). Kee­pers speelt zich af op een on­be­woond ei­land voor de rui­ge kust van Schot­land. Drie vuur­to­ren­wach­ters wis­se­len el­kaar ie­de­re zes we­ken af. Ze stui­ten op een mys­te­rie dat veel vra­gen op­roept. Als er in de ver­te een boot ver­schijnt, ont­staat er een strijd om te over­le­ven en wordt loy­a­li­teit ver­van­gen door heb­zucht. Ny­holm re­gis­seer­de eer­der tv-se­ries. Naast The Kil­ling re­gis­seer­de hij The En­field Haun­ting en Ta­boo. Voor hem is Kee­pers een speel­film­de­buut. (Bron:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.