Gro­te te­le­com­fu­sie in VS

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Het Ame­ri­kaan­se te­le­com­be­drijf Cen­tu­ryLink neemt zijn bran­che­ge­noot Le­vel 3 Com­mu­ni­ca­ti­ons voor cir­ca 34 mil­jard dol­lar over. Dat werd gis­te­ren be­kend­ge­maakt. Bei­de be­drij­ven spe­len voor­al een be­lang­rij­ke rol op de za­ke­lij­ke markt. Daar­bij is Le­vel 3 een be­lang­rij­ke pro­vi­der voor in­ter­net­groot­mach­ten als Net­flix en Goog­le. Cen­tu­ryLink is een van de groot­ste te­le­com­be­drij­ven van de VS en le­vert on­der meer hos­ting-, cloud- en IT­dien­sten.

De over­na­me, die ge­deel­te­lijk in cash en ge­deel­te­lijk in aan­de­len wordt vol­daan, waar­deert Le­vel 3 op 66,50 dol­lar per aan­deel. Dat is zo’n 42 pro­cent bo­ven de beurs­waar­de van dat be­drijf vo­ri­ge week, voor­dat be­rich­ten over een mo­ge­lij­ke over­na­me de kop op­sta­ken. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.