So­ny ver­laagt jaar­prog­no­se

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TOKIO - Het Ja­pan­se tech­no­lo­gi­een en­ter­tain­ment­con­cern So­ny heeft de winst­ver­wach­ting voor het he­le boek­jaar naar be­ne­den bij­ge­steld. Het be­drijf wijt dat aan ver­lie­zen bij zijn di­vi­sie die on­der­de­len maakt. Ook een flin­ke af­schrij­ving op de ver­koop van haar bat­te­rij­en­tak speel­de de on­der­ne­ming par­ten.

So­ny re­kent nu op een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat van 270 mil­jard yen (bij­na 2,4 mil­jard eu­ro) voor het boek­jaar tot eind maart 2017. Eer­der re­ken­de de on­der­ne­ming nog op een winst van 300 mil­jard yen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.