So­ny Xpe­ria X Com­pact

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

De Xpe­ria X Com­pact is, zo­als zijn naam prijs­geeft, niet groot. Met een leng­te van 129 bij 65mm is hij een stuk klei­ner dan de mees­te An­droid­toe­stel­len in de mid­den­klas­se en het ho­ge seg­ment. Wel is hij net iets gro­ter dan een iPho­ne 5(s) of SE, maar die heeft dan ook een scherm van slechts 4”, waar in de X Com­pact een 4,6”-scherm huist. Ver­der is hij on­ge­veer even groot als de Xpe­ria Z5 Com­pact, maar wel een stuk­je dik­ker. Hoe­wel de vorm niet ex­treem an­ders is dan bij eer­de­re Xpe­ri­a­te­le­foons, leent die zich goed voor een wat klei­ner toe­stel. De Xpe­ria Com­pact ligt vrij goed in de hand door de af­ge­ron­de zij­kan­ten op de ach­ter­kant. Door­dat So­ny er­voor ge­ko­zen heeft om de hoe­ken wat vier­kan­ter te ma­ken, prikt de te­le­foon wel een beet­je in de hand, af­han­ke­lijk van hoe je hem vast­houdt. De vin­ger­af­druks­can­ner is snel en ac­cu­raat. Ver­der heeft de X Com­pact plek voor een mi­cro-sd-kaart en heeft hij ste­reo­luid­spre­kers. is So­ny daar bij de X Com­pact van af­ge­we­ken en zit daar een mid­den­klas­se-pro­ces­sor in. Hij draait op een hexa­co­re Snap­dra­gon 650, die op maxi­maal 1,8 GHz ro­teert. Daar­bij zit­ten 3 GB werk­ge­heu­gen en 32 GB op­slag­ge­heu­gen. Dat is op zich pri­ma voor een ho­ge mid­den­klas­ser, maar er zijn in de­ze prijs­klas­se smartpho­nes met be­te­re spe­ci­fi­ca­ties te krij­gen.

So­ny heeft ge­ko­zen voor een ca­me­ra­sen­sor met een ho­ge re­so­lu­tie, want er zit een 23-me­ga­pixel­ca­me­ra in de Xpe­ria X Com­pact, met een dia­frag­ma van f/2.0.

De Xpe­ria X Com­pact is klein en best fijn. He­laas heeft So­ny er­voor ge­ko­zen om geen al te snel­le chip in het toe­stel te zet­ten; dat was juist zo fijn ge­weest voor wie een klein toe­stel met top­pres­ta­ties zoekt. De ac­cu­duur is een plus­punt, want de te­le­foon zal niet snel leeg zijn bin­nen een dag. Ook is er re­de­lijk vlot te wer­ken met het toe­stel, on­der an­de­re door de snel­le en ac­cu­ra­te vin­ger­af­druks­can­ner. Stan­daard zijn er 32GB op­slag­ge­heu­gen en ruim­te voor een mi­cro-sd-kaart. Enigs­zins jam­mer is dat het scherm een 720p-re­so­lu­tie heeft, maar ook de scherm­af­stel­ling had be­ter ge­kund. De ca­me­ra­pres­ta­ties zijn wis­sel­val­lig, voor­al om­dat de au­to­fo­cus soms zijn werk niet goed doet. Als fo­to’s wel luk­ken, zien ze er ge­luk­kig mooi uit. De glans­rij­ke be­hui­zing is iets om re­ke­ning mee te hou­den, want het toe­stel raakt snel be­krast en vin­ger­ve­gen zijn goed zicht­baar. (HLN/fo­to: An­droid Cen­tral)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.