Ame­ri­kaan­se surft ‘als eer­ste’ door enorm graf on­der Pa­rijs

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ame­ri­kaan­se Ali­son Te­al zegt de eer­ste per­soon te zijn die in het ge­slo­ten deel van de ca­ta­com­ben on­der Pa­rijs heeft ge­surft. Met een ro­ze surf­board ging ze 45 me­ter on­der de grond, ter­wijl dat strikt ver­bo­den is. Daar klau­ter­de ze over de men­se­lij­ke bot­ten die in het on­der­grond­se gan­gen­stel­sel lig­gen op­ge­sta­peld. Te­al is filmmaker van be­roep en raak­te ge­fas­ci­neerd door de be­graaf­plaat­sen on­der Pa­rijs om­dat haar va­der haar daar al­tijd over ver­tel­de tij­dens Hal­lo­ween. In de tom­ben lig­gen de been­de­ren van zo’n zes mil­joen Pa­rij­ze­naars. Die zijn daar in de 18e eeuw naar­toe ge­bracht van­we­ge de over­vol­le be­graaf­plaat­sen in de stad. De 30-ja­ri­ge Ame­ri­kaan­se uit Ha­waii klom in de nacht van 13 ok­to­ber naar be­ne­den om een kijk­je te ne­men in wat de ‘groot­ste be­graaf­plaats ter we­reld’ wordt ge­noemd. Ze leg­de haar avon­tuur vast met een ca­me­ra. “Ik voel me een soort Ja­mes Bond”, zegt ze aan het be­gin van haar avon­tuur. Daar­na is te zien hoe Te­al en haar ploeg over sta­pels bot­ten krui­pen. Hoe ver­der ze af­da­len, hoe smal­ler de tun­nels wor­den. Ook wordt de lucht steeds ij­ler. Na een tijd­je ko­men ze in gan­gen die vol­staan met wa­ter. Ge­luk­kig heeft Te­al een ro­ze surf­board bij zich, dat ze ge­bruikt om haar spul­len droog te hou­den.

(Bron:Ad.nl/Fo­to:ad.nl) Penn Day­ton Bad­gley (Bal­ti­mo­re, 1 no­vem­ber 1986) is een Ame­ri­kaan­se ac­teur. Aan het be­gin van zijn car­ri­è­re, sprak Bad­gley stem­men in voor vi­deo­spel­len, waar­on­der Ma­rio Golf en Ma­rio Ten­nis (1999). Na gast­rol­len in on­der an­de­re Will & Gra­ce en The Bro­thers Gar­cia, kreeg hij in 2000 een vas­te rol in The Young and the Rest­less. In 2001 kreeg Bad­gley hier­voor een Young Ar­tist Award-no­mi­na­tie. Na­dat hij in 2006 in de be­ken­de tie­ner­film Jo­hn Tuc­ker Must Die te zien was, kreeg hij in 2007 de rol van Dan Humphrey in het tie­ner­dra­ma Gos­sip Girl. Bad­gley had een re­la­tie met zijn te­gen­speel­ster Bla­ke Li­ve­ly.

(fo­to: kpop­starz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.