Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1755

2015

Po­li­tiek

1990

1993

We­ten­schap en tech­no­lo­gie 1772

- Zwa­re aard­be­ving in Lis­sa­bon (8,7 op de schaal van Rich­ter) en een bij­ko­men­de vloed­golf: 70.000 do­den.

- Op de En­gels­ta­li­ge Wi­ki­pe­dia, op­ge­richt in 2001, ver­schijnt het vijf mil­joen­ste ar­ti­kel.

- Sir Ge­of­frey Ho­we, de vi­ce-pre­mier van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, neemt ont­slag. - Het Ver­drag van Maas­tricht treedt in wer­king.

- An­toi­ne La­voi­sier pu­bli­ceert zijn ont­dek­king dat fos­for en zwa­vel bij ver­war­ming in mas­sa toe­ne­men. Club, die in 1913 de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­sche Au­to­mo­biel Club (KNAC) zou wor­den. 1952 - De Ver­e­nig­de Sta­ten bren­gen met suc­ces de eer­ste H-Bom, co­de­naam Mi­ke m voor me­ga­ton, tot ont­plof­fing op het ei­land Eni­we­tok in het Bi­ki­ni­a­tol in de Gro­te Oce­aan.

Jen­ny McCart­hy

Penn Bad­gley

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.