Worst­stand in brand ge­vlo­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een worst­stand op het Re­vop­lein aan de Wa­ter­kant stond gis­te­ren in brand. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de worst­man naar de brand­weer­ka­zer­ne van de Knuf­fels­gracht ren­de om hulp te zoe­ken. De worst­stand is in de vorm van een huis­je van twee bij twee me­ter.

Ten tij­de van de brand was de man in de stand. Hij zou vlees­worst op­war­men toen een gas­lek­ka­ge ont­stond. Voor­dat de man zich re­a­li­seer­de, ston­den zijn kook­plaat en de wan­den van het huis­je in brand. De brand­weer reed na de mel­ding di­rect naar de lo­ca­tie. De vlam­men zijn met wa­ter ge­blust, waar­door er­ger is voor­ko­men. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. Een gas­ci­lin­der van 28 lbs is uit de stand ver­wij­derd. De scha­de was aan de re­gu­la­tor en de kook­plaat. Ver­der had­den de mu­ren schroei- en wa­ter­scha­de. De brand­weer­voor­lich­ter ad­vi­seert ie­de­re worst­stand­hou­der om een draag­ba­re brand­blus­ap­pa­raat bij zich te heb­ben, voor­al in ver­band met de ko­men­de vuur­werk­pe­ri­o­de. Hij geeft aan dat bin­nen­kort vuur­werk zal wor­den af­ge­scho­ten, ter­wijl de gas­ci­lin­der van de worst­stand­hou­ders bui­ten staan. Het vuur­werk kan in con­tact ko­men met de gas­ci­lin­der, waar­door er een ex­plo­sie kan ont­staan. Pi­nas zegt dat in ge­val van ca­la­mi­tei­ten de worst­stand­hou­der de brand kan be­gin­nen te blus­sen met het brand­blus­ap­pa­raat in af­wach­ting van de brand­weer. Hier­door wordt ver­sprei­ding van de vlam­men voor­ko­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.