Man met drugs op­ge­pakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft gis­te­ren een man aan de Wa­ter­kant in de kraag ge­vat voor de over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len. Hij had een klei­ne hoe­veel­heid ma­ri­hu­a­na bij zich. Hij deed ver­dacht, wat de aan­dacht van de po­li­tie trok. De wets­die­na­ren gin­gen bij hem en fouil­leer­den hem. Ze trof­fen het ver­bo­den spul op hem aan en hiel­den hem aan. Ze brach­ten hem over naar het po­li­tie­bu­reau. De man ver­klaar­de dat hij de ma­ri­hu­a­na zelf zou ge­brui­ken en dat hij die daar­om on­der zich heeft ge­had. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.