Vuil­stort­plaats Wa­ge­nin­gen is vol

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De vuil­nis­stort­plaats van Wa­ge­nin­gen is vol. Er wordt zelfs op straat ach­ter het pomp­ge­maal vuil ge­gooid. Ray­mond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen Wa­ge­nin­gen geeft aan dat de­ze si­tu­a­tie snel moet wor­den aan­ge­pakt om er­ger te voor­ko­men.

Da­ge­lijks gaan men­sen naar de vuil­stort­plaats om ko­per te zoe­ken. Hi­ra is bang dat de si­tu­a­tie zal ver­er­ge­ren als ie­mand vuur zal aan­ste­ken. Wan­neer er vuur zal wor­den aan­ge­sto­ken zul­len de be­wo­ners van Post Utrecht zich moe­ten ver­plaat­sen, want zij zul­len last heb­ben van de rook.

De nieu­we vuil­stort­plaats is pas een jaar in ge­bruik. Hi­ra geeft aan dat er geen per­ma­nen­te ma­chi­nes aan­we­zig zijn in Wa­ge­nin­gen die het vuil naar ach­te­ren kun­nen sto­ten. Dit is de re­den dat de vuil­stort­plaats snel vol is. Er moet een bull­do­zer wor­den in­ge­huurd om al­les naar ach­te­ren te sto­ten, zo­dat er weer plaats vrij­komt om vuil te stor­ten. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh om een re­ac­tie ge­vraagd, zegt dat het com­mis­sa­ri­aat nu wacht op een ma­chi­ne van de Stich­ting Ma­chi­na­le Land­bouw, die de si­tu­a­tie zal aan­pak­ken. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.