Drugs in be­slag ge­no­men en veel ar­res­ta­ties

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De po­li­tie van Nieuw-Nickerie heeft in het week­end een aan­tal drugs­in­val­len ge­pleegd in de res­sor­ten Nieuw-Nickerie en He­nar­pol­der. Tij­dens de­ze in­val­len heeft de po­li­tie on­ge­veer 200 xtc-ta­blet­ten in be­slag ge­no­men, een hoe­veel­heid ma­ri­hu­a­na en hasj, meer dan 100 bol­le­tjes co­ca­ï­ne en twee blok­jes pu­re co­ca­ï­ne van elk 25 gram. Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit geeft aan dat er ne­gen ver­dach­ten zijn aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. Oe­dit zegt dat de po­li­tie een aan­tal lo­ca­ties in kaart heeft ge­bracht. Zij zal fre­quent be­zig zijn met de raz­zia’s.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.