Ji­had­bruid­je Lau­ra Han­sen ‘te­rug­ge­stuurd voor aan­slag’

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROTTERDAM - Ji­had­bruid­je Lau­ra Han­sen heeft ge­lo­gen over haar vlucht uit het ka­li­faat. Ze werd niet ont­voerd door haar ge­weld­da­di­ge man, ze ver­trok juist met vol­le over­tui­ging naar Sy­rië. Jus­ti­tie houdt er ern­stig re­ke­ning mee dat IS haar heeft te­rug­ge­stuurd naar Ne­der­land om hier een aan­slag te ple­gen. Han­sen stond dins­dag zon­der hoofd­doek voor de rech­ter in Rotterdam. Daar bleek dat ze een fa­na­tie­ke ji­ha­dist was, die ont­hoof­din­gen goed­praat­te in Whats­app-ge­sprek­ken met haar va­der. Die had haar een gru­we­lij­ke vi­deo ge­stuurd om haar te con­fron­te­ren met de wer­ke­lijk­heid van IS. Lau­ra schreef te­rug: “Die ont­hoof­din­gen doen ze hier niet zo­maar. Die men­sen moe­ten wor­den op­ge­ruimd. Oog om oog, tand om tand.”

Jus­ti­tie gaat voor­als­nog uit van het zwart­ste sce­na­rio: het ka­li­faat heeft Lau­ra te­rug­ge­stuurd naar Ne­der­land om hier een ge­weld­daad te ple­gen. Dat is af te lei­den uit haar heel plot­se­lin­ge om­me­zwaai. Het ene mo­ment ver­de­dig­de ze het ka­li­faat nog, een paar da­gen la­ter zei ze op­eens dat ze naar huis wil­de. Dat is niet ge­loof­waar­dig, vindt jus­ti­tie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.