Ver­trou­wen Ibra­hi­mo­vic neemt af

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic staat al we­ken­lang droog als spits van Man­ches­ter Uni­ted. Zes wed­strij­den op rij wist de Zweed­se spits niet te sco­ren, iets wat hem in zijn ge­he­le loop­baan nog niet over­kwam. Thier­ry Hen­ry, oud-ploeg­ge­noot van Ibra­hi­mo­vic bij Bar­cel­o­na, is er­van over­tuigd dat de aan­val­ler snel weer be­lang­rijk wordt voor the Red De­vils. Me­de door de doel­pun­ten­droog­te van Ibra­hi­mo­vic zijn de re­sul­ta­ten in de Pre­mier Le­a­gue van Uni­ted ach­ter­ge­ble­ven en is de ploeg van Jo­sé Mour­in­ho ge­zakt naar de acht­ste plaats op de rang­lijst. “De vra­gen gin­gen de laat­ste tijd voor­al over Jo­sé Mour­in­ho en Way­ne Rooney, maar nu is Zla­tan Ibra­hi­mo­vic aan de beurt”, zegt Hen­ry te­gen Sky Sports. “Het is voor de eer­ste keer in zijn car­ri­è­re dat hij zich in de­ze si­tu­a­tie be­vindt. Ik weet dat hij het juis­te ka­rak­ter heeft om hier mee om te gaan, al is het voor hem be­ter om de si­tu­a­tie zo snel mo­ge­lijk om te bui­gen.”

Ibra­hi­mo­vic be­gon sterk bij Uni­ted met vier doel­pun­ten in zijn eer­ste vier wed­strij­den. Maar sinds de ne­der­laag te­gen Man­ches­ter Ci­ty scoor­de hij slechts een keer in tien wed­strij­den in al­le com­pe­ti­ties. Hen­ry denkt dat het hard ach­ter­uit is ge­gaan met het zelf­ver­trou­wen van Ibra­hi­mo­vic. “Ze­ker we­ten, voor­al als je niet wint met je team. Soms is het niet erg als je niet scoort, zo­lang je team maar wint. Hij weet als geen an­der dat hij gro­te kan­sen heeft ver­speeld in be­lang­rij­ke wed­strij­den. Maar hij komt er wel bo­ven­op, want hij is nog steeds de­zelf­de spe­ler die hij al­tijd al was. Of het hem wat doet? Ab­so­luut, hij is ook maar een mens.” (VZ)

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic staat al we­ken­lang droog als spits van Man­ches­ter Uni­ted. Zes wed­strij­den op rij heeft de Zweed­se spits niet ge­scoord. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.