Ster­ling voelt zich goed on­der Gu­ar­di­o­la

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ra­heem Ster­ling vindt het een ge­not om te wer­ken on­der Jo­sep Gu­ar­di­o­la. In ge­sprek met de BBC ver­telt de vleu­gel­aan­val­ler van Man­ches­ter Ci­ty dat hij zich goed voelt on­der de vleu­gels van de Span­jaard. “Ik voel veel vrij­heid en ik kan mijn spel ook be­ter spe­len dan on­der Ma­nu­el Pel­le­gri­ni. Ik heb er echt ple­zier in.”

In 2015 ver­ruil­de de 21-ja­ri­ge En­gels­man Li­ver­pool voor Man­ches­ter Ci­ty. On­danks dat hij in 31 wed­strij­den toch nog zes keer scoor­de, werd het niet écht zijn jaar. Vol­gens Ster­ling lag dat voor een be­lang­rijk deel aan de spel­op­vat­ting van de vo­ri­ge coach. “Op de trai­ning oe­fen­den we veel op bij­voor­beeld twee keer ra­ken, maar daar­door ver­gat ik waar mijn kwa­li­tei­ten la­gen en hoe ik moest spe­len. Ik ver­loor mijn voet­ba­li­den­ti­teit.” Dit sei­zoen gaat het ech­ter be­ter met Ster­ling; in de eer­ste vijf­tien wed­strij­den trof hij al vijf keer raak. Vol­gens Ster­ling heeft dat voor­al te ma­ken met het ver­trou­wen dat hij krijgt van Gu­ar­di­o­la. “Ik leer nu een mix te vin­den tus­sen het ma­ken van mijn ac­ties en het twee keer ra­ken. Ik voel meer vrij­heid en ik krijg nu ook va­ker de kans om mijn ac­ties te ma­ken. Ik heb er weer ple­zier in!”

(VZ)

Ra­heem Ster­ling (l) vindt het een ge­not om te wer­ken on­der trai­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la (r) bij Man­ches­ter Ci­ty. De aan­val­ler voelt zich vrij en kan zijn spel be­ter spe­len. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.