Ber­tens ver­liest eer­ste du­el WTA Eli­te Trop­hy

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ki­ki Ber­tens heeft gis­te­ren haar eer­ste par­tij bij de WTA Eli­te Trop­hy ver­lo­ren. De Ne­der­land­se boog in het Chi­ne­se Zhu­hai in drie sets voor Eli­na Svito­li­na uit Oe­kra­ï­ne.

Ber­tens moest haar op­po­nen­te na 1 uur en 52 mi­nu­ten fe­li­ci­te­ren: 6-2, 4-6 en 2-6. De pu­pil van Rae­mon Slui­ter te­ken­de in de vier­de ga­me voor de eer­ste ser­vi­ce­break van de wed­strijd. De Wa­te­ring­se werd di­rect te­rug­ge­bro­ken, maar dat was de laat­ste ga­me die Svito­li­na pak­te in de eer­ste set door­dat Ber­tens zeer ef­fi­ci­ënt om­ging met haar break­points (6-2). De twee­de set ging lang op ser­vi­ce, maar op 4-4 le­ver­de Ber­tens een zwak­ke op­slag­ga­me af. Met een ge­luk­ki­ge net­bal be­nut­te Svito­li­na haar der­de break­point van de set en ver­vol­gens ser­veer­de ze de set ge­de­ci­deerd uit (4-6). On­danks een pep­talk van Slui­ter in de pau­ze tus­sen de twee­de en der­de set stond Ber­tens in het be­slis­sen­de be­drijf al snel on­der druk in haar ei­gen ser­vi­ce­ga­mes. In de vijf­de ga­me ver­loor de Ne­der­land­se haar op­slag op lo­ve en daar­na won ze geen ga­me meer (2-6).

De 22-ja­ri­ge Svito­li­na is de num­mer veer­tien van de we­reld, de twee jaar ou­de­re Ber­tens staat acht plaat­sen la­ger. De twee had­den nog niet eer­der te­gen el­kaar ge­speeld. De Rus­si­sche Ele­na Ve­sni­na is de der­de speel­ster in groep D. De vier groeps­win­naars plaat­sen zich voor de hal­ve fi­na­le in Zhu­hai. In groep B won de Chi­ne­se Zhang Shu­ai in de ope­nings­wed­strijd van het toer­nooi in ei­gen land sim­pel met 6-1 en 6-1 van de Zwit­ser­se Ti­mea Bacs­ins­z­ky.

Voor de WTA Eli­te Trop­hy zijn de ten­nis­sters uit­ge­no­digd die op de plek­ken ne­gen tot twin­tig staan op de rang­lijst van dit jaar, aan­ge­vuld met Zhang Shu­ai die een wild­card kreeg.

Ber­tens stond in eer­ste in­stan­tie op de re­ser­ve­lijst, maar mag mee­doen om­dat Caro­li­ne Wo­z­niac­ki en Ve­nus Wil­li­ams zich heb­ben af­ge­meld. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.