Gi­r­oud kan Ar­sen­al ti­tel be­zor­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Oli­vier Gi­r­oud kan Ar­sen­al de ti­tel op­le­ve­ren, denkt club­le­gen­de Thier­ry Hen­ry. Gi­r­oud viel za­ter­dag te­gen Sun­der­land in en was twee keer tref­ze­ker. Ar­sè­ne Wen­ger geeft de voor­keur aan Alexis Sán­chez in de spits, waar­door Gi­r­oud ge­noe­gen moet ne­men met een plek op de bank. “Ja, hij kan een plan B zijn, maar ik weet niet of hij ge­luk­kig wordt om van­af de bank te ko­men, maar ik denk dat je daar­mee de ti­tel kan win­nen”, ver­tel­de Hen­ry te­gen Sky Sports. Gi­r­oud lijkt de keu­ze van zijn ma­na­ger mo­men­teel te ac­cep­te­ren. “Ik con­cen­treer me ge­woon op wat ik moet doen op het veld. Mijn tijd zal ko­men. Na­tuur­lijk zou ik lie­ver op het veld staan, maar ik kwam laat te­rug van het EK. Ik was eerst niet fit ge­noeg om te spe­len en daar­na, he­laas, had ik een ver­ve­len­de bles­su­re en moest ik mijn tijd ne­men om zo snel mo­ge­lijk te­rug te ko­men. Ik ben erg blij dat ik nu te­rug ben.” De 30-ja­ri­ge spits denkt dat hij een kop­pel kan vor­men met Alexis San­chéz. “We kun­nen sa­men­spe­len, we kun­nen in de aan­val spe­len in ons een­tje. Het team doet het erg goed, van­af de start van het sei­zoen. Ik ben ge­luk­kig zo lang als we win­nen. We heb­ben een zeer goe­de co­he­sie in het team. Ik twij­fel niet te veel over mijn plaats in het elf­tal. Ik ben ge­fo­cust op het team.”

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.