Kon­dog­bia dreigt met ver­trek bij In­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ge­of­frey Kon­dog­bia staat tot me­dio 2020 on­der con­tract bij In­ter­na­zi­o­na­le, maar twij­felt nu al over zijn toe­komst bij de club. De 23-ja­ri­ge mid­den­vel­der is on­te­vre­den over zijn speel­tijd bij de club uit Mil­aan. Aan een ver­trek wil hij voor­lo­pig nog niet den­ken. Wél is hij van me­ning dat er iets moet ver­an­de­ren. Kon­dog­bia zegt ‘op­ti­mis­tisch’ te zijn over zijn toe­komst bij de club, maar gaat din­gen eva­lu­e­ren ‘als de si­tu­a­tie niet ver­an­dert’. De mid­den­vel­der be­gon dit sei­zoen slechts vier keer in de ba­sis on­der Frank de Boer en werd te­gen Bo­logna zelfs na nog geen half­uur spe­len al ge­wis­seld. De Frans­man is mo­men­teel ge­bles­seerd, maar waar­schuwt voor een ver­trek bij de Neraz­zur­ri als er niets ver­an­dert.

“Ik blijf op­ti­mis­tisch, ik moet wel”, zegt Kon­dog­bia in ge­sprek met Chai­ne Équi­pe. “De si­tu­a­tie is zo­als hij is, daar moet ik ver­an­de­ring in zien te bren­gen. Maar ik ben een voet­bal­ler die wil spe­len. Als de si­tu­a­tie niet ver­an­dert, dan moe­ten we gaan eva­lu­e­ren over wat we gaan doen. Mo­men­teel is een ver­trek on­denk­baar. Het is jam­mer, want ik voel­de me nog wel zo goed bij de start van het sei­zoen.” Mo­ge­lijk lost de si­tu­a­tie zich van­zelf op. De Boer is gis­te­ren na­me­lijk ont­sla­gen. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.