Ma­ta heeft nor­ma­le band met Mour­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bij Chel­sea bo­ter­de het niet tus­sen Ju­an Ma­ta en ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho en de oe­fen­mees­ter liet de spel­ma­ker voor cir­ca 45 mil­joen eu­ro ver­trek­ken naar Man­ches­ter Uni­ted. Ma­ta zal niet blij ge­weest zijn met de komst van Mour­in­ho naar Man­ches­ter Uni­ted, maar de mid­den­vel­der maakt mi­nu­ten en het lijkt er niet op dat de twee ge­brouil­leerd zijn.

“We heb­ben het er nooit over ge­had”, be­gint Ma­ta in ge­sprek met de Dai­ly Mir­ror. “Ik voel me ech­ter een be­lang­rijk on­der­deel van dit team, echt waar. Er zijn veel din­gen ge­zegd en ge­schre­ven, maar er zijn ook veel din­gen ver­zon­nen. Leu­gens.” “Toen de ma­na­ger kwam, dacht ik wat ik al­tijd denk: ik ga mijn best doen, ik ge­loof in me­zelf en dit kan luk­ken”, gaat Ma­ta ver­der. “Mijn band met de ma­na­ger? Nor­maal, ge­woon nor­maal. Dat heb ik al va­ker ge­zegd, het is een pro­fes­si­o­ne­le re­la­tie.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.