Mour­in­ho weer aan­ge­klaagd door FA

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho is voor de twee­de keer op rij aan­ge­klaagd door de En­gel­se voet­bal­bond, de FA, na­dat hij tij­dens de wed­strijd te­gen Burn­ley for­se kri­tiek had ge­uit op de scheids­rech­ter. De Por­tu­ge­se ma­na­ger zal waar­schijn­lijk wor­den ge­straft van­we­ge zijn eer­de­re aan­mer­kin­gen op Antho­ny Tay­lor, en heeft zich­zelf op­nieuw in de pro­ble­men ge­bracht met zijn kri­tiek op een an­de­re ar­bi­ter, Mark Clat­ten­burg. De voor­ma­li­ge trai­ner van Chel­sea kan maat­re­ge­len ver­wach­ten van de FA, door de (te kri­ti­sche) aan­mer­kin­gen die hij had op de wed­strijd­lei­ding te­gen de pro­mo­ven­dus en Li­ver­pool een week eer­der.

Mour­in­ho was woe­dend op Clat­ten­burg om­dat de­ze geen pe­nal­ty wil­de ge­ven na een ver­meen­de over­tre­ding van Jon Flana­gan op Mat­teo Dar­mi­an. Daar­op werd de coach naar de tri­bu­nes ver­we­zen. The Spe­ci­al One heeft tot vrij­dag om te re­a­ge­ren op de aan­klacht van de FA.

(Go­al)

Har­ry Ka­ne heeft gis­te­ren de groeps­trai­ning bij Tot­ten­ham Hot­spur her­vat. De 23-ja­ri­ge spits was sinds sep­tem­ber uit de rou­la­tie met een en­kel­bles­su­re. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.