Ka­ne her­vat groeps­trai­ning bij Tot­ten­ham

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Har­ry Ka­ne heeft dins­dag de groeps­trai­ning bij Tot­ten­ham Hot­spur her­vat. De 23-ja­ri­ge spits is sinds sep­tem­ber uit de rou­la­tie met een en­kel­bles­su­re. Ka­ne liep de kwet­suur op in het com­pe­ti­tie­du­el met Sun­der­land op 18 sep­tem­ber. De con­cur­rent van spits Vin­cent Jans­sen moest daar­door de laat­ste ne­gen wed­strij­den van de Spurs aan zich voor­bij la­ten gaan.

Jans­sen leek door de ab­sen­tie van Ka­ne zijn kans te kun­nen grij­pen bij Tot­ten­ham, maar de 22-ja­ri­ge Ne­der­lan­der maak­te slechts één doel­punt in com­pe­ti­tie­ver­band. Tot­ten­ham wist de laat­ste vijf du­els niet in winst om te zet­ten. West Brom­wich Al­bi­on (1-1), Bay­er Le­ver­ku­sen (00), Bour­ne­mouth (0-0) en Lei­ces­ter Ci­ty (1-1) hiel­den de Lon­de­na­ren op een ge­lijk­spel. Li­ver­pool was vo­ri­ge week in de Le­a­gue Cup met 2-1 te sterk.

Trai­ner Mau­ri­cio Po­chet­ti­no kan van­daag in het Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el met Bay­er Le­ver­ku­sen op Wem­bley nog niet be­schik­ken over Ka­ne. De Ar­gen­tijn meld­de gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie dat hij goe­de hoop heeft dat zijn top­sco­rer don­der­dag vol­le­dig de trai­ning kan her­vat­ten.

De Brit is dan mo­ge­lijk wel fit ge­noeg voor de der­by te­gen Ar­sen­al van zon­dag. In de laat­ste drie ont­moe­tin­gen tus­sen de twee Lon­den­se clubs scoor­de Ka­ne in to­taal vier keer. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.