Klo­se zet punt ach­ter loop­baan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mi­ro­slav Klo­se heeft een punt ach­ter zijn loop­baan ge­zet. De 38-ja­ri­ge aan­val­ler zat sinds zijn ver­trek bij La­zio zon­der club en heeft be­slo­ten om niet meer ver­der te zoe­ken, zo ver­telt hij in een sta­te­ment op de web­si­te van de Duit­se voet­bal­bond. De 137-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal blijft wel in de voet­bal­le­rij ac­tief, want hij gaat pro­be­ren om zijn trai­ners­di­plo­ma te ha­len en gaat in dat ka­der sta­ge lo­pen bij de DFB. “Ik heb mijn groot­ste suc­ces­sen met de na­ti­o­na­le ploeg ge­vierd en daar heb ik een ge­wel­di­ge tijd ge­had. Daar­om heb ik be­slo­ten om te­rug te ke­ren.”

“Ik heb er de af­ge­lo­pen maan­den over na­ge­dacht om te blij­ven voet­bal­len, maar heb toch voor een nieu­we uit­da­ging en een nieuw per­spec­tief ge­ko­zen. Die van een trai­ner. Het heeft mij al­tijd al ge­ïn­te­res­seerd hoe je een wed­strijd moet voor­be­rei­den en wat de bes­te tac­tiek is. Ik dank Joa­chim Löw en Han­si Flick voor de kans die ze mij bie­den”, be­sluit Klo­se, die naast La­zio ook nog voor on­der meer Wer­der Bre­men en Bay­ern Mün­chen speel­de. Klo­se werd in 2014 we­reld­kam­pi­oen en is de top­sco­rer al­ler tij­den van Duits­land.

(VZ)

Mi­ro­slav Klo­se heeft een punt ach­ter zijn loop­baan ge­zet. De 38-ja­ri­ge aan­val­ler zat sinds zijn ver­trek bij La­zio zon­der club en heeft be­slo­ten om niet meer ver­der te zoe­ken. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.