Buf­fon eist ver­be­te­ring

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­ven­tus kan zich van­daag te­gen Olym­pi­que Ly­on ver­ze­ke­ren van een plek in de acht­ste fi­na­les van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Te­ge­lij­ker­tijd staat de Ou­de Da­me bo­ven­aan in de Se­rie A, maar Gi­an­lui­gi Buf­fon is be­paald niet te­vre­den over het spel. Als Ju­ven­tus niet snel pro­gres­sie boekt, kan het Cham­pi­ons Le­a­gue-avon­tuur wel­eens snel ten ein­de zijn, vreest hij. “We moe­ten ons re­a­li­se­ren dat ons ni­veau niet goed ge­noeg is”, stelt de er­va­ren doel­man in ge­sprek met La Gaz­zet­ta del­lo Sport. “De lat moet om­hoog in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Wat we nu la­ten zien is niet goed ge­noeg voor een kwart­fi­na­le, hal­ve fi­na­le of fi­na­le te­gen ploe­gen als Bar­cel­o­na en Bay­ern Mün­chen.”

Buf­fon stipt aan dat Ju­ven­tus van­we­ge ve­le bles­su­res wei­nig vas­tig­he­den heeft ge­kend, de af­ge­lo­pen tijd. “Toch moe­ten we een op­los­sing vin­den. Ons spel moet be­ter. We zijn te­vre­den over de re­sul­ta­ten tot nu toe, maar ze ge­ven nog geen be­vre­di­gend ge­voel. Er zijn nog ze­ven maan­den te gaan tot mei en voor die tijd moe­ten we iets doen om be­ter te wor­den.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.