Mer­tesac­ker hoopt op con­tract­ver­len­ging bij Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Per Mer­tesac­ker be­schikt bij Ar­sen­al over een af­lo­pend con­tract, maar de 32-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger hoopt lan­ger in het Emi­ra­tes Sta­di­um te kun­nen blij­ven. De Duit­ser wacht de on­der­han­de­lin­gen rus­tig af, zo ver­telt hij aan Spox. “Een con­tract­ver­len­ging bij Ar­sen­al is een ab­so­lu­te pri­o­ri­teit voor mij, maar er zijn op dit mo­ment nog geen af­spra­ken ge­maakt of da­tums ge­prikt”, al­dus Mer­tesac­ker, die in ver­band wordt ge­bracht met on­der meer Han­no­ver 96 en Wer­der Bre­men. “Zo­als ik al heb ge­zegd, is Ar­sen­al mijn top­pri­o­ri­teit. De rest is pu­re spe­cu­la­tie en daar doe ik niet aan mee.”

De 104-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal van Duits­land speelt sinds de zo­mer van 2011 voor Ar­sen­al en kwam tot dus­ver­re tot zes­tien doel­pun­ten en tien as­sists in 219 wed­strij­den. Mer­tesac­ker won met Ar­sen­al twee keer de FA Cup en één keer de Com­mu­ni­ty Shield. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.