Bulls walst over Nets heen

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Chi­ca­go Bulls heeft ook zijn der­de wed­strijd van het NBA­sei­zoen ge­won­nen. In New York was het team veel te sterk voor Brook­lyn Nets: 88-118. Jim­my But­ler werd met 22 pun­ten top­sco­rer voor Bulls, dat op­nieuw sterk aan de wed­strijd be­gon. Na het eer­ste kwart was het ver­schil met Nets al acht­tien pun­ten. Hal­ver­we­ge was de voor­sprong 21 pun­ten, net als twee da­gen eer­der te­gen In­di­a­na Pa­cers. Ook At­lan­ta Hawks is na drie wed­strij­den nog on­ge­sla­gen. In de ei­gen Phi­lips Are­na won­nen de Hawks met 10695 van Sa­cra­men­to Kings, dat nu al tien jaar niet meer ge­won­nen heeft in At­lan­ta. In het vier­de kwart leek een ze­ge voor Kings nog heel even mo­ge­lijk. De be­zoe­kers knok­ten zich naar 90-88, maar na acht pun­ten op rij voor Hawks was het pleit be­slecht.

DeMar DeRo­zan

Low­ry hiel­pen

Rap­tors te­gen en Ky­le Tor­on­to Den­ver Nug­gets aan de twee­de ze­ge van het sei­zoen. De twee wa­ren sa­men goed voor 62 pun­ten in de be­nauw­de over­win­ning: 105-102. Nug­gets mis­te in de slot­mi­nuut drie kan­sen op een drie­pun­ter, na­dat ze zich te­rug in de wed­strijd had­den ge­knokt na een ach­ter­stand van ne­gen­tien pun­ten. In Los An­ge­les be­hield Clip­pers met winst op Phoe­nix Suns zijn on­ge­sla­gen sta­tus: 116-98. Het team uit Phoe­nix is na vier wed­strij­den nog zon­der over­win­ning. (Nos)

Jim­my But­ler van Chi­ca­go Bulls schiet over een te­gen­stan­der. (Fo­to: NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.