Ta­fel­ten­nis con­su­de se­lec­tie be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

TA­FEL­TEN­NIS – De se­lec­tie die de Su­ri­naam­se Ta­fel­ten­nis Bond zal ver­te­gen­woor­di­gen bij de Con­su­de Ga­mes in Co­lom­bia is be­kend. Kunsh Mool­chan­da­ni, Sha­riq Bi­pat, Sha­ri­fa Hoog­hart en Jen­ne­ly Tam­rin zijn de vier spe­lers die ge­se­lec­teerd zijn. De spe­lers zijn al be­gon­nen met trai­nin­gen. Om de spe­lers in rit­me te hou­den werd te­gen el­kaar ge­speeld in een round Ro­bin-sys­teem. Mool­chan­da­ni won al zijn wed­strij­den. Bi­pat ver­loor in de fi­na­le van Mool­chan­da­ni.

Deel­ne­mer Ra­kesh Ganga­ram Pan­day trekt zijn start­num­mer bij de teach-in van de Isu­zu To­tal Sa­van­ne Ral­ly 2016. (Fo­to: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.