Staats­olie drie jaar op rij kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

VOLLEYBAL – Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV heeft voor het der­de op­een­vol­gen­de jaar het CTSS Plus vol­ley­bal­kam­pi­oen­schap ver­o­verd. In een span­nen­de slot­stuk was de olie­le­ve­ran­cier in twee sets we­der­om te sterk voor Su­ri­nam Air­ways (SLM). Set­stan­den (25-22 en 25-20).

On­der aan­voe­ring van Gio­van­ni van Dil­len­burg en Jer­mai­ne Lo Ki­oeng Sjoe streed SLM dap­per te­gen het ster­ke en er­va­ren vol­ley­bal­team van Staats­olie. Bij een sco­re van 17-17 volg­de er een ti­me-out van de olie­le­ve­ran­cier. De­ze on­der­bre­king deed het team goed, want hier­na liep Staats­olie uit en be­slis­te de eer­ste set zo in zijn voor­deel.

De twee­de set was erop of er­on­der voor SLM. Staats­olie wist on­der aan­voe­ring van Eur­win Daans ech­ter elk ver­zet van de lucht­vaart­maat­schap­pij te be­ant­woor­den. SLM nam bij een 18-20 ach­ter­stand een ti­me-out. De vlieg­maat­schap­pij kwam her­bo­ren te­rug en wist de stand ge­lijk te trek­ken: 20-20. Drie op­een­vol­gen­de cru­ci­a­le fou­ten tij­dens de ser­vi­ce van Pa­trick Br­unings kwa­men SLM ech­ter duur te staan. Staats­olie liep snel uit naar 23-20 en brak daar­mee het ver­zet van de te­gen­stan­der. Bij match­point was het nie­mand an­ders dan Daans die het win­nen­de punt smash­te. Over­all is dit de der­tien­de vol­ley­bal­hoofd­prijs voor de olie­le­ve­ran­cier te­vens der­de three-peat van de olie­maat­schap­pij. Eer­de­re Threepe­ats zijn: 2002, 2003 en 2004 en 2006, 2007 en 2009. SLM stond voor het vijf­de op­een­vol­gen­de jaar in de fi­na­le, maar won de ti­tel slechts in 2013.

Het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) won van de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) met 2-1, de Stich­ting Staats­zie­ken­fonds (SZF) ver­sloeg de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) met 2-1 en De NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij was met 2-0 te sterk voor het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.