FIFA werkt niet mee aan her­den­ken Brit­se oor­logs­slacht­of­fers

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De FIFA heeft een ver­zoek af­ge­we­zen van En­ge­land en Schot­land om hun spe­lers arm­ban­den met daar­op een af­beel­ding van een klap­roos te la­ten dra­gen. De re­mem­bran­ce pop­py is voor Brit­ten het sym­bool van oor­logs­her­den­king.

En­ge­land en Schot­land spe­len vol­gen­de week vrij­dag op Wem­bley te­gen el­kaar in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­reeks. Het is dan Ar­mis­ti­ce Day, de dag waar­op Groot-Brit­tan­nië tra­di­ti­o­neel zijn oor­logs­slacht­of­fers her­denkt. Ook Wa­les wil daar een dag la­ter te­gen Ser­vië bij stil­staan. Dit heeft niets met een po­li­tiek sta­te­ment te ma­ken. Dit is een blijk van waar­de­ring voor on­ze oor­logs­slacht­of­fers. De FIFA wil ner­gens aan mee­wer­ken. De we­reld­voet­bal­bond ver­biedt po­li­tie­ke, re­li­gi­eu­ze en com­mer­ci­ë­le ui­tin­gen op voet­bal­shirts. “Ze hou­den zich aan de re­gels”, stelt Ste­wart Re­gan, chef van de Schot­se bond. En­ge­land, Schot­land en Wa­les zijn nu aan het uit­zoe­ken wat de straf is als ze toch gaan spe­len met een klap­roos op de arm­band. “Dit heeft niets met een po­li­tiek sta­te­ment te ma­ken, dit is slechts een blijk van waar­de­ring voor on­ze oor­logs­slacht­of­fers”, al­dus Re­gan. In 2011 speel­den de En­gel­se in­ter­na­ti­o­nals te­gen Span­je met een klap­roos op hun zwar­te rouw­ban­den en kon­den zo het FIFA-ver­bod om­zei­len. De clubs in de Pre­mier Le­a­gue zul­len ko­mend week­end in elk ge­val wel met een klap­roos op hun shirt spe­len. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.