Vet­tel komt goed weg na scheld­ka­non­na­de

Times of Suriname - - SPORT -

AUTOSPORT - Se­bas­ti­an Vet­tel krijgt geen straf voor zijn ver­ba­le uit­spat­tin­gen tij­dens de Grand Prix van Mexi­co. Dat maak­te de FIA gis­te­ren be­kend. “De FIA heeft van­we­ge op­rech­te ver­ont­schul­di­gin­gen be­slo­ten om bij ho­ge uit­zon­de­ring geen stap­pen te on­der­ne­men”, valt te le­zen in een of­fi­ci­ë­le ver­kla­ring. De bond wil­de wel be­na­druk­ken dat in het ver­volg hard zal wor­den op­ge­tre­den bij der­ge­lij­ke scheld­ka­non­na­des. Vet­tel bood maan­dag voor de twee­de keer zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan bij wed­strijd­lei­der Char­lie Whi­ting en Jean Todt, de voor­zit­ter van de in­ter­na­ti­o­na­le au­to­sport­fe­de­ra­tie FIA. Hij stuur­de bei­de man­nen uit ei­gen be­we­ging een brief. Bo­ven­dien be­loof­de hij con­tact op te ne­men met Max Ver­stap­pen.

Vet­tel sprong zon­dag uit zijn vel bij de Grand Prix van Mexi­co. De Duit­ser was woe­dend toen Ver­stap­pen drie ron­den voor het ein­de van de ra­ce een bocht af­sneed en daar­mee voor­kwam dat Vet­tel hem kon in­ha­len. Daar­op schold hij eerst de Ne­der­land­se cou­reur van Red Bull uit en daar­na wed­strijd­lei­der Whi­ting. De tu­mul­tu­eu­ze ra­ce ken­de een wis­se­lend po­di­um. Ach­ter de Mer­ce­des­sen van Le­wis Ha­mil­ton en Ni­co Ros­berg voch­ten Ver­stap­pen, Vet­tel en Da­niel Ric­ci­ar­do een ver­be­ten strijd uit om de laat­ste po­di­um­plaats. Uit­ein­de­lijk be­land­de de Au­stra­li­ër op de der­de tre­de, na tijd­straf­fen voor de Ne­der­lan­der en Duit­ser. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.