SZVB play-offs met week ver­scho­ven

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – De Su­ri­naam­se Zaalvoetbal Bond heeft in na­ti­o­naal be­lang de Kul­dipsingh Fut­sal Play Off 2016 met een week ver­scho­ven. De start was ge­pland voor 10 no­vem­ber, maar zal nu van start gaan op 17 no­vem­ber. Dit geeft SZVB aan in een pers­be­richt. SZVB heeft dit be­sluit ge­no­men, om­dat de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie op 13 no­vem­ber in het ka­der van de Ca­rib­bean Cup uit­komt te­gen Ja­mai­ca. Veel van de in­ter­na­ti­o­nals zijn ook ac­tief in de zaal­voet­bal­le­rij en daar­om dit be­sluit. De twee bon­den zijn met el­kaar over­een­ge­ko­men dat spe­lers die voor de na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie moe­ten uit­ko­men, niet aan de zaal­voet­bal­com­pe­ti­tie mo­gen deel­ne­men. De SZVB wil daar­naast de play-off-teams ook in de ge­le­gen­heid stel­len om tij­dens de na­com­pe­ti­tie over hun bes­te spe­lers te be­schik­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.