Bay­ern ke­gelt PSV uit Cham­pi­ons Le­a­gue

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV ver­weer­de zich dins­dag­avond kra­nig te­gen Bay­ern Mün­chen, maar uit­ein­de­lijk werd het een ver­ve­len­de avond voor de Eind­ho­ve­na­ren. Door de 1-2 ne­der­laag te­gen de Duit­sers is een ver­volg in het mil­joe­nen­bal uit­ge­slo­ten. PSV heeft na vier du­els slechts één punt, even­veel als de Rus­sen. At­lé­ti­co en Bay­ern zijn met res­pec­tie­ve­lijk 12 en 9 pun­ten mij­len­ver weg en al ze­ker van over­win­te­ring in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Bay­ern Mün­chen was in de eer­ste helft de be­te­re par­tij, maar de ploeg van Phil­lip Co­cu kwam ech­ter als eer­ste tot sco­ren. Na een kwar­tier spe­len had de thuis­ploeg ge­luk dat de ar­bi­tra­ge een bui­ten­spel­si­tu­a­tie over het hoofd zag. San­tia­go Ari­as pro­fi­teer­de: 1-0. Twin­tig mi­nu­ten lang was het feest, maar in de 34e mi­nuut kwam Bay­ern langs­zij. Le­wan­dow­ski, die al twee keer het hout­werk had ge­raakt, schoot rus­tig raak na­dat And­res Gu­arda­do hands had ge­maakt. Rem­co Pas­veer, die op 32-ja­ri­ge leef­tijd zijn de­buut in de Cham­pi­ons Le­a­gue maak­te, was kans­loos. De er­va­ren doel­man be­wees even la­ter zijn waar­de met een be­kwa­me red­ding na­dat Ar­tu­ro Vi­dal raak leek te kop­pen. Een kwar­tier voor tijd kwam Bay­ern als­nog op 1-2. Op­nieuw was het Le­wan­dow­ski die scoor­de. De Pool was scher­per dan zijn man­dek­ker en kon na een voor­zet van Dou­g­las Costa, die in het veld was ge­ko­men voor Rob­ben, bij de eer­ste paal bin­nen­tik­ken. De goal­get­ter maak­te vijf mi­nu­ten la­ter na een Berg­kam­pi­aan­se ac­tie nog bij­na een hat­trick, maar na een sub­tiel wip­per­tje be­land­de zijn in­zet eerst op de lat en daar­na op de paal.

(De Te­le­graaf)

Ar­jen Rob­ben aan de bal tij­dens het du­el met PSV in Eind­ho­ven. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.