Man­ches­ter Ci­ty vloert Mes­si & Co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Ci­ty heeft dins­dag wraak ge­no­men op FC Bar­cel­o­na. Na de pijn­lij­ke 4-0 ne­der­laag van twee we­ken te­rug werd in En­ge­land met 3-1 ge­won­nen. Il­kay Gun­do­gan was met twee tref­fers de gro­te man bij het team van Pep Gu­ar­di­o­la. FC Bar­cel­o­na kwam na 21 mi­nu­ten nog wel op voor­sprong. Na een snel­le uit­braak vond Ney­mar de ge­heel vrij­staan­de Mes­si en die wist wel raad met al de ruim­te. Na twee aan­na­mes lag de bal pan­klaar voor een sim­pe­le schui­ver langs Wil­ly Ca­bal­le­ro, die de ge­schors­te Clau­dio Bra­vo ver­ving. De tref­fer be­te­ken­de dat Mes­si voor de zes­de keer in zijn loop­baan de ma­gi­sche grens van vijf­tig doel­pun­ten voor club en land be­reikt in een ka­len­der­jaar.

Ci­ty sloeg nog voor de rust te­rug. Il­kay Gun­do­gan kon sim­pel bin­nen­tik­ken na een goe­de ac­tie en di­to voor­zet over rechts van Ra­heem Ster­ling. Ci­ty ging met ver­trou­wen de rust in en kwam ver­vol­gens ook weer met bra­vou­re de kleed­ka­mer in. Vijf mi­nu­ten na de thee volg­de een twee­de En­gel­se tref­fer. Ke­vin De Bruy­ne knal­de tot vreug­de van Pep Gu­ar­di­o­la een vrije trap langs Bar­ça-goa­lie Mar­cAn­dré Ter Ste­gen.

Na ruim een uur spe­len, was het een won­der dat er nog steeds 2-1 op het sco­re­bord stond. Eerst schoot And­re Go­mes na­mens FC Bar­cel­o­na op de lat, waar­na De Bruy­ne bij­na di­rect daar­na aan de an­de­re kant van het veld met een laag schot de paal raak­te. Even la­ter viel de der­de tref­fer van de avond dan toch. Na een flit­sen­de aan­val leg­de Ser­gio Ag­üe­ro de bal - met de hand - te­rug op Gun­do­gan, die van dicht­bij niet twij­fel­de en bin­nen­schoot.

Ba­sel-Pa­ris Saint Ger­main: 1-2, Lu­dogorets Raz­gradAr­sen­al: 2-3, Ben­fi­caDy­na­mo Ky­iv: 1-0 en At­le­ti­co Ma­drid-Rost­ov: 2-1.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.