Be­slis­sing FIFA brengt WK-kwa­li­fi­ca­tie Ar­gen­ti­nië in ge­vaar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­gen­ti­nië is met zes­tien pun­ten uit de eer­ste tien wed­strij­den be­paald niet ge­wel­dig be­gon­nen aan de kwa­li­fi­ca­tie voor het WK in Rus­land. Op het veld lijkt het voor Li­o­nel Mes­si en con­sor­ten dus al las­tig om kwa­li­fi­ca­tie af te dwin­gen, maar een be­slis­sing van de FIFA bui­ten het veld zou het wel­eens nog moei­lij­ker kun­nen ma­ken.

De bond heeft Bo­li­via na­me­lijk een tik op de vin­gers ge­ge­ven we­gens het op­stel­len van Nel­son Ca­bre­ra, die oor­spron­ke­lijk in Pa­ra­gu­ay werd ge­bo­ren. De FIFA had daar geen toe­stem­ming voor ge­ge­ven en heeft het land een aan­tal pun­ten af­ge­no­men. Daar­naast zijn de twee du­els met Pe­ru (2-0) en Chi­li (00) om­ge­zet in re­gle­men­tai­re 3-0 ne­der­la­gen voor de Bo­li­vi­a­nen.

Chi­li stijgt zo­doen­de over Ar­gen­ti­nië heen naar de vijf­de plaats, waar­door de ver­lie­zen­de WK-fi­na­list op de zes­de plaats te­recht komt, die geen recht geeft op deel­na­me aan het WK. De eer­ste vier lan­den in de Zuid-Ame­ri­kaan­se kwa­li­fi­ca­tie­groep gaan door, ter­wijl num­mer vijf eerst nog play-off-wed­strij­den moet spe­len.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.