Su­ri­na­me naar twee­de ron­de

Times of Suriname - - SPORT -

VOLLEYBAL – “Wij heb­ben het doel be­reikt. Wij gaan over naar de vol­gen­de ron­de. Ik wil daar­om ie­der­een be­dan­ken”, zei trai­ner Ver­dy Ge­trouw maan­dag­avond in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Su­ri­na­me plaatst zich voor de twee­de ron­de van de FIVB WK-kwa­li­fi­ca­tie door te­gen Gu­a­de­lou­pe in de der­de en laat­ste wed­strijd in een thril­ler van vijf sets te win­nen.

De lan­den wa­ren zo­wel in de eer­ste als in de twee­de set voor­al goed te­gen el­kaar op­ge­was­sen en het werd een nek-aan-nek­ra­ce. Toch zou het on­ze gas­ten luk­ken om met een 25-23 winst op 1-0 te ko­men. De Su­ri­naam­se he­ren­se­lec­tie liet het niet daar­bij lig­gen en sloot de twee­de set sterk af met 2523: 1-1. Slor­dig spel aan de zij­de van Gu­a­de­lou­pe bracht Su­ri­na­me op 2-1 (25-19). In de vier­de set her­stel­de Gu­a­de­lou­pe zich en maak­te 2-2 ge­lijk (23-25). In de vijf­de en be­slis­sen­de set zou Su­ri­na­me toch aan het lang­ste eind trek­ken door met 1511 de set te win­nen (3-2). Ja­mai­ca speel­de eer­der op de dag en ver­sloeg Turks & Cai­cos Is­lands sim­pel met 3-0 (25-6, 25-7, 25-11). Ja­mai­ca heeft zich met de vol­le winst uit drie wed­strij­den als win­naar van dit toer­nooi ge­plaatst voor de twee­de ron­de van de WK­kwa­li­fi­ca­tie. Su­ri­na­me won er twee wed­strij­den. De eni­ge ne­der­laag kwam te­gen Ja­mai­ca.

Het FIVB we­reld­kam­pi­oen­schap he­ren van 2018 wordt ge­hou­den in Ita­lië en Bul­ga­rije.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.