Vier spe­lers op­ge­roe­pen door ge­schil­len­com­mis­sie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De ge­schil­len­com­mis­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) heeft vier spe­lers op­ge­roe­pen, om het ge­schil tus­sen spe­lers en teams op te los­sen. Als de ge­schil­len­com­mis­sie geen over­een­komst kan be­rei­ken, dan zul­len de­ze za­ken op de ta­fel van het be­stuur van de SVB wor­den ge­legd.

De spe­lers die door de ge­schil­len­com­mis­sie zijn op­ge­roe­pen zijn: Don­ne­gy Fer (Trans­vaal), Ri­car­do da Sil­va (Ex­cel­si­or), Van­ge­li­no Sastro­med­jo (Wal­king Boyz Com­pa­ny) en Pres­sen Wa­ter­berg (Ex­cel­si­or). Fer heeft zo­wel voor Trans­vaal als lands­kam­pi­oen In­ter Moen­go Tapoe op de moe­der­lijst ge­te­kend. Da Sil­va heeft op de lijst van Bo­to­p­a­si ge­te­kend en Wa­ter­berg op die van Wal­king Boyz Com­pa­ny. Sastro­med­jo heeft op de lijst van Para­na ge­te­kend. Para­na komt uit bij de Le­ly­dorp Sport Bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.