Rob Kar­das­hi­an en Blac Chy­na wil­len beel­den be­val­ling ver­ko­pen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Rob Kar­das­hi­an en zijn ver­loof­de Blac Chy­na wil­len geld ver­die­nen door te­le­vi­sie­kij­kers toe­gang te ge­ven tot de ver­los­ka­mer wan­neer Chy­na aan het be­val­len is. De twee wil­len geld ver­die­nen met een ba­by-spe­ci­al, waar­in beel­den van de be­val­ling, de ba­by­shower van Chy­na en an­de­re ge­beur­te­nis­sen in aan­loop van de be­val­ling te zien zijn. Ook zul­len de eer­ste da­gen van de ba­by te zien zijn, meldt Het is nog on­dui­de­lijk of de ba­by-spe­ci­al er echt zal ko­men. In april kwam naar bui­ten dat de twee gaan trou­wen. Een maand la­ter werd be­kend dat Chy­na zwan­ger is.

Va­ni­ty Fair.

Rol­ling In The Deep-zan­ge­res.

AD. (Bron:De Te­le­graaf/

Fo­to: www.el­le.fr)

Hea­vy En­ter­tain­ment Show

Dai­ly News

New York Dai­ly News

TMZ.

New York

(Bron:De Te­le­graaf/Fo­to: Ce­le­bMa­fia)

This is what dad­dy does for a li­ving.” ( Bron: De Te­le­graaf/

Fo­to: Mir­ror)

(Bron:Nu.nl/Fo­to: www.mir­ror.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.