Ade­le kreeg een de­pres­sie na be­val­ling

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Zan­ge­res Ade­le kreeg na haar be­val­ling last van een de­pres­sie. Dat ver­telt de zan­ge­res in een in­ter­view met het Ame­ri­kaan­se tijd­schrift

Na de be­val­ling van haar in­mid­dels vier jaar ou­de zoon An­ge­lo ging het niet goed met Ade­le. Ze zat flink in de put door een post­na­ta­le de­pres­sie. “Ik heb een he­le don­ke­re kant. Ik ben ge­voe­lig voor de­pres­sies en glij daar mak­ke­lijk in en uit”, al­dus de

De 28-ja­ri­ge Brit­se zan­ge­res ver­telt open­lijk over haar jeugd en dat ze van jongs af aan al te kam­pen heeft met de­pres­sies. “Het be­gon toen mijn opa stierf, ik was toen een jaar of 10 en dacht aan zelf­moord. Ik heb heel veel the­ra­pie ge­volgd in mijn le­ven”, zegt Ade­le te­gen het tijd­schrift. Ook geeft ze toe dat ze drank­pro­ble­men had en meer­de­re fles­sen al­co­hol dronk ter­wijl ze num­mers schreef. Het gaat nu een stuk be­ter met Ade­le, het lur­ken aan de fles ter­wijl ze lied­jes schrijft doet ze niet meer. “Sinds ik een moe­der ben ik niet meer zon­der zor­gen. Ik moet er zijn voor mijn kind”, al­dus de zan­ge­res.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.