Schei­ding Ma­riah Ca­rey en Nick Can­non rond

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ex van Ma­riah Ca­rey heeft de­ze zo­mer de schei­dings­pa­pie­ren ein­de­lijk ge­te­kend. Na maan­den treu­ze­len heeft Nick Can­non zijn hand­te­ke­ning ge­zet en daar­mee is de schei­ding af­ge­rond. Vol­gens TMZ blij­ven Ma­riah en Nick sa­men zor­gen voor hun vijf­ja­ri­ge twee­ling en krijgt geen van de ex-ge­lief­den ali­men­ta­tie. Ma­riah en Nick trouw­den in 2008 na een re­la­tie van zes we­ken. In au­gus­tus 2014 gin­gen de twee uit el­kaar. Vol­gens TMZ wa­ren de twee ge­trouwd on­der hu­we­lijk­se voor­waar­den. Dat Ma­riah op pa­pier nog ge­trouwd was met Nick stond het ge­plan­de hu­we­lijk met Ja­mes Pac­ker in weg. In­mid­dels is ook de­ze re­la­tie op de klip­pen ge­lo­pen, vlak na­dat Nick de schei­dings­pa­pie­ren on­der­te­ken­de.

(De Te­le­graaf/ Fo­to: pe­o­p­le.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.