Shah Rukh Khan wijdt ge­dicht aan INDIASE SOLDATEN

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Su­per­ster Shah Rukh Khan heeft een spe­ci­a­le bood­schap in de vorm van een ge­dicht ge­schre­ven voor de Indiase soldaten, om pre­mier Na­ren­dra Mo­di’s # San­desh2Sol­diers ini­ti­a­tief te on­der­steu­nen. Na Sal­man Khan, Aks­hay Ku­mar en Aa­mir Khan, kwam SRK

naar vo­ren met een bood­schap voor de Indiase soldaten op zon­dag­avond. Hij plaatste een vi­deo­clip op Twit­ter met een on­der­schrift: “Ik wens ie­der­een een ge­luk­kig Di­wa­li. Mo­ge het ‘feest van het licht’ hel­der­heid en goed­heid in ons le­ven met zich mee­bren­gen. Wees voor­zich­tig en ge­niet. Hier is mijn # San­desh2Sol­diers. La­ten we al­le­maal den­ken aan on­ze soldaten!.” Het ge­dicht is zelf­ge­schre­ven door de Bads­hah

van Bol­ly­wood. In een an­de­re Twit­ter-be­richt­je, schreef hij: “Ik heb een een­vou­dig ge­dicht voor hen ge­schre­ven. Hoop dat zij het ont­van­gen.” Hij deel­de ook een link sa­men met zijn vi­deo waar­in hij het ge­dicht voor­draagt.

Shah Rukh, die in een tv-show ge­naamd Fau­ji, ver­scheen in het be­gin van zijn car­ri­è­re, post­te het ge­dicht ook op zijn In­st­agram-ac­count. On­der­tus­sen is de eer­ste tea­ser van de lang­ver­wach­te film Dear Zin­da­gi uit­ge­bracht. De

heeft sa­men met Alia Bhatt ook een rol in de vol­gen­de film van re­gis­seur Gau­ri Shin­de. In de vi­deo zien we dat Alia vrij wil zijn, ter­wijl SRK met de oce­aan wor­stelt. Film­lief­heb­bers zijn blij om de tea­ser van

te zien.

2

2

For­ce 2

For­ce 2 Chef, De Wed­ding-ster

com)

Aki­ra For­ce 2,

For­ce

For­ce

(mid-day.com/ fo­to’s: 2.bp.blogs­pot.com)

Vee­re

Bol­ly­wood­li­fe

(in­di­an­ex­press.com/ fo­to: n4.sd­l­cdn. Ta­kadum

Ae Dil Hai Mus­h­kil

Ta­kadum

Fin­ding Fan­ny

Cock­tail

Ta­kadum.

Dil­wa­le-ac­teur

Dear Zin­da­gi

(mid-day.com/ fo­to: lar­gehdwall­pa­pers.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.