Anus­h­ka Shar­ma: “Ran­bir gaat blij­ven”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Anus­h­ka Shar­ma denkt dat haar

ADHM co-ster Ran­bir Kap­oor een aan­tal fan­tas­ti­sche keu­zes aan het be­gin van zijn car­ri­è­re ge­maakt heeft. Ze vindt dat Ran­bir in de film­in­du­strie gaat blij­ven. “Ran­bir is een goe­de ac­teur. Het is aan­ge­naam om te zien hoe een jon­ge ac­teur ver­schil­len­de rol­len in de eer­ste ja­ren van zijn car­ri­è­re speelt. De in­du­strie heeft hem en­ke­le fan­tas­ti­sche films ge­ge­ven. Hij deed films als

en Ik be­won­der hem voor de keu­zes die hij aan het be­gin van zijn car­ri­è­re maak­te”, ver­tel­de de aan Het duo werkt na voor de twee­de keer sa­men aan een film. ADHM van re­gis­seur Ka­ran Jo­har, die van­af 28 ok­to­ber in de bios­co­pen draait, doet goe­de za­ken aan de kas­sa. Anus­h­ka voegt er­aan toe:

“Soms zijn films niet erg suc­ces­vol. Dit ge­beurt met ie­der­een. Hij ging ge­woon door een fa­se waar zijn films het niet goed de­den. Hij is een ac­teur, een per­for­mer. Ran­bir gaat in de film­in­du­strie

blij­ven om­dat hij een uit­ste­kend ac­teur is.”

(Ae Dil Hai Mus­h­kil)

Roc­ket Singh: Sa­les­man of the Year, Ra­j­nee­ti Bar­fi.

PK-ac­tri­ce PTI.

Bom­bay Vel­vet

(in­di­an­ex­press.com/fo­to: 4.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.