Elf men­sen ge­ar­res­teerd in Ma­rok­ko na dood vis­ver­ko­per

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MA­ROK­KO - Elf men­sen zijn gis­te­ren op­ge­pakt in Ma­rok­ko na de dood van de vis­ver­ko­per Moh­sin Fik­ri. On­der wie twee agen­ten. Dat heeft de Ma­rok­kaan­se aan­kla­ger la­ten we­ten. Dat meldt AFP.

Gro­te pro­tes­ten zijn in Ma­rok­ko heel on­ge­woon. Ko­ning Mo­ham­med VI be­stuurt het land nog steeds met strak­ke hand. In 2011 kwam er in Ma­rok­ko -net als in om­rin­gen­de lan­den- een soort Ara­bi­sche Len­te op gang, maar daar werd door de over­heid snel op ge­re­a­geerd. Her­vor­min­gen wer­den snel door­ge­voerd, waar­door de pro­tes­ten af­zwak­ten. De hui­di­ge pro­tes­ten zijn de groot­ste sinds die kor­te Ara­bi­sche Len­te in 2011. Niet al­leen op straat wordt ge­pro­tes­teerd. Ook op so­ci­a­le me­dia is de stroom pro­tes­ten en kri­tiek on­op­hou­de­lijk. De kri­tiek richt zich op de zo­ge­noem­de Mak­hzen, een term waar­mee het Ma­rok­kaan­se ko­nings­huis, eli­te en de top van het le­ger wordt be­doeld.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.