Broc­co­li

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Groe­ne groen­ten zijn ge­zond! Ze zit­ten boor­de­vol an­ti­oxi­dan­ten, vi­ta­mi­nen, mi­ne­ra­len en ve­zels. Eén van de ge­zond­ste groe­ne groen­ten is broc­co­li. Broc­co­li (Bras­si­ca ole­ra­cea con­var. bot­ry­tis var. cy­mo­sa) is een groen­te die ver­want is aan bloem­kool. Van broc­co­li wor­den de nog ge­slo­ten bloem­knop­pen ge­ge­ten (in som­mi­ge stre­ken in Ita­lië ech­ter ook de bla­de­ren), van bloem­kool zijn dat de aan­leg­sels van de bloem­knop­pen (bloem­knop­pri­mor­dia). Van de groen­ten be­vat broc­co­li de mees­te glu­co­si­no­la­ten. Het woord broc­co­li is het meer­voud van het Ita­li­aan­se woord ‘broc­co­lo’. Broc­co­lo be­te­kent “de bloei­en­de top van een kool”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.