Mer­ce­des-AMG E 63

Times of Suriname - - AUTO -

De BMW M5 met Com­pe­ti­ti­on Pack­a­ge schopt het tot 575 pk, de Au­di RS6 Per­for­man­ce tot 605 pk, maar de nieu­we Mer­ce­des-AMG E 63 S gaat daar nog over­heen. Met 612 pk is het de sterk­ste Duit­se su­per­se­dan. van 250 km/h. Wil je hem op 300 km/h la­ten af­re­ge­len, dan moet je ook een rij­cur­sus vol­gen bij AMG.

Mag het al­le­maal iets min­der, dan le­vert Mer­ce­des-AMG de E-Klas­se ook als E 63, dus zon­der de S. On­danks dat de mo­tor in de­ze ver­sie 571 pk en 750 Nm le­vert, heeft het nau­we­lijks in­vloed op de pres­ta­ties. Nul naar hon­derd gaat in 3,5 se­con­den en ook de top­snel­heid is stan­daard af­ge­re­geld op 250 km/h en op­ti­o­neel op 300 km/h. zo­dat hij be­ter van zijn plaats komt ver­ge­le­ken bij een an­de­re ver­snel­lings­bak met dub­be­le kop­pe­ling. Met de nieu­we ver­snel­lings­bak kan hij bo­ven­dien nog snel­ler scha­ke­len dan voor­heen.

De nieu­we Mer­ce­des-AMG E 63 is wel­is­waar al­leen le­ver­baar met vier­wiel­aan­drij­ving, toch kun je met het top­mo­del nog al­tijd drif­ten. De ‘S’ heeft na­me­lijk een spe­ci­a­le drift­mo­dus die al het ver­mo­gen naar de ach­ter­wie­len stuurt. Je moet dan ook meteen het ESP vol­le­dig uit­zet­ten en de au­to in ‘Ra­ce’ heb­ben staan en de ver­snel­lings­bak in ‘Ma­nu­al’. Zo kan de dem­ping in ‘Com­fort’, ‘Sport’ en ‘Sport Plus’ ge­zet wor­den, waar­bij hij res­pec­tie­ve­lijk steeds een beet­je stug­ger wordt. Het is niet de eni­ge ge­a­van­ceer­de tech­no­lo­gie die de au­to aan boord heeft. De Mer­ce­desAMG E 63 heeft al­le tech­niek van de E-Klas­se in huis en heeft daar­bij ook nog eens ci­lin­der­uit­scha­ke­ling. Me­de daar­door haalt hij – op pa­pier – een ver­bruik van 8,9 li­ter op 100 ki­lo­me­ter. Mer­ce­des-AMG trekt het doek of­fi­ci­eel van de au­to op 16 no­vem­ber, op de au­to­show van Los An­ge­les. Be­gin vol­gend jaar moet hij ver­vol­gens in de show­room staan.

(Au­to­vi­sie/fo­to: fan­cy­tu­ning.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.