Por­sche Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo

Times of Suriname - - AUTO -

Op het eer­ste ge­zicht is het wel­licht de­zelf­de au­to als het exem­plaar dat eer­der dit jaar werd ge­spot. Wie goed kijkt, neemt ech­ter een stuk meer de­tails waar dan toen. Zo is dui­de­lijk dat de ach­ter­lich­ten sterk lij­ken op de exem­pla­ren van de re­gu­lie­re Pa­na­me­ra. Ook de ach­ter­ste zij­ruit tracht z’n wa­re vorm met wat plak­plas­tic te ver­doe­ze­len, maar ook hier is het niet moei­lijk om het ach­ter­lig­gen­de re­li­ëf te ont­dek­ken. De naam ‘Sport Tu­ris­mo’ komt ove­ri­gens van de con­cep­tu­e­le voor­bo­de van de­ze au­to, die al­weer uit 2012 stamt. We gaan er voor­als­nog van­uit dat ook de pro­duc­tie­ver­sie de­ze naam krijgt. Eén van de op­val­lend­ste de­tails aan de nieu­we Pa­na­me­ra is z’n op in­ge­ni­eu­ze wij­ze uit­klap­pen­de ach­ter­spoi­ler. Daar is op de­ze Sport Tu­ris­mo na­tuur­lijk geen plek voor, maar in plaats daar­van mon­teert Por­sche een op­klap­pen­de spoi­ler­rand ín de dakspoi­ler. Ook dat is uniek.

(Au­to­week/fo­to: Car­scoops)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.