Al­fa Ro­meo Gi­ulia Sport­wa­gon op komst

Times of Suriname - - AUTO -

De Al­fa Ro­meo Gi­ulia komt vol­gend jaar mo­ge­lijk al als sta­ti­on­wa­gon. Dat mel­den ano­nie­me in­ge­wij­den aan Au­to­mo­ti­ve News Eu­ro­pe. Een Gi­ulia Sport­wa­gon zou een lo­gi­sche stap zijn, aan­ge­zien vrij­wel al­le con­cur­ren­ten ook meer dan al­leen een se­dan te bie­den heb­ben. De markt voor sta­ti­on­wa­gons is ove­ri­gens ook gun­sti­ger dan voor se­dans.

Hoe­wel FCA Fi­at Chrys­ler nog niet heeft ge­re­a­geerd op de ge­ruch­ten, zou het ons niks ver­ba­zen. De twee voor­gan­gers van de Gi­ulia wa­ren er ook als Sport­wa­gon. Aan de an­de­re kant, we heb­ben nog niks ge­zien wat erop lijkt en de Gi­ulia zou niet de eni­ge in zijn soort zijn zon­der sta­ti­on­wa­gon. De Ja­gu­ar XE is er bij­voor­beeld ook al­leen als se­dan. We wach­ten in span­ning af. (NU.nl/fo­to: Au­to­week)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.