Kop­pel trouwt mid­den in een ver­woes­ten­de brand

Times of Suriname - - PANORAMA -

Trouw­ge­lof­ten uit­wis­se­len met op de ach­ter­grond si­re­nes van brand­weer­wa­gens en po­li­tie­pa­trouil­les. Het is eens iets an­ders. Want ter­wijl de brand­weer af­ge­lo­pen za­ter­dag met man en macht pro­beer­de het Roy­al Cla­ren­ce Ho­tel in de En­gel­se stad Exe­ter te vrij­wa­ren van een ver­woes­ten­de brand, trouw­den wat ver­der­op Nic­ky en haar man Fra­zer Bur­ling-Hobbs. Het Roy­al Cla­ren­ce Ho­tel in de stad Exe­ter, om­schre­ven als het oud­ste ho­tel van En­ge­land - ge­bouwd in 1769 - werd af­ge­lo­pen za­ter­dag door een zwa­re brand ver­woest. Een deel van het zo­wat 250 jaar ou­de ho­tel stort­te vol­le­dig in. Oor­zaak van de ca­ta­stro­fe: een barst in een van de gas­lei­din­gen. De brand­weer had het vuur na meer dan 24 uur nog al­tijd niet on­der con­tro­le. Vlak­bij ston­den Nic­ky en haar man Fra­zer net op het punt el­kaar het ja-woord te ge­ven. Het kop­pel zag zijn gro­te dag bij­na ge­an­nu­leerd: nie­mand mocht de om­ge­ving van het ho­tel be­tre­den, om­lig­gen­de stra­ten wer­den af­ge­slo­ten. Brand­weer­wa­gens re­den op en aan. Dank­zij een per­soon­lij­ke po­li­tie-es­cor­te moch­ten de trou­wers en hun gas­ten de Guild­hall, die aan de over­kant van de straat ligt, uit­ein­de­lijk toch be­tre­den. “We had­den geen flauw be­nul dat het vuur zo dicht­bij was. Bin­nen was er geen pa­niek, het was vrij rus­tig. Ik heb wel het ge­voel dat mijn trouw­kleed nog al­tijd ruikt naar de ste­vi­ge rook die er hing”, grap­te Nic­ky nog. Het le­ver­de al­vast wat leu­ke fo­to’s op.

(Bron:Hln.nl/Fo­to:

Scoop­nest.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.