Au­tis­ti­sche jon­gen imi­teert Mi­chael Jack­son

Times of Suriname - - PANORAMA -

Com­mu­ni­ce­ren is vaak las­tig voor de 8-ja­ri­ge Wil­li­am Ry­an, maar dan­sen kan hij als de bes­te. Het au­tis­ti­sche jon­ge­tje is met zijn mo­ves voor een straat­web­cam een hit op in­ter­net ge­wor­den. Bin­nen 24 uur wer­den de beel­den meer dan 50.000 keer be­ke­ken. Hij had moei­te met com­mu­ni­ce­ren en vriend­jes ma­ken, tot zijn va­der hem via YouTu­be ken­nis liet ma­ken met Mi­chael Jack­son. Dan­sen op het num­mer ‘Thril­ler’ van Mi­chael Jack­son? Laat dat maar aan dit Brit­se jon­ge­tje over. Ter­wijl zijn moe­der Gem­ma (34) de klas­sie­ker op haar smartpho­ne af­speel­de, deed Wil­li­am in de stad St Ives de rest. De jon­gen heeft zich­zelf al­le pas­jes aan­ge­leerd, door de vi­deo­clip van de pop­ko­ning keer op keer te be­kij­ken. “Op vijf­ja­ri­ge leef­tijd kreeg Wil­li­am de dia­gno­se au­tis­me”, ver­telt zijn moe­der aan de Brit­se krant The Te­le­graph. “Hij had moei­te met com­mu­ni­ce­ren en vriend­jes ma­ken, tot zijn va­der hem via YouTu­be ken­nis liet ma­ken met Mi­chael Jack­son. Hij keek uren­lang naar de vi­deo­clips.” En dat leg­de hem geen wind­ei­e­ren. Met zijn dans­pas­sen won hij een web­cam­wed­strijd van een ver­huur­der van va­kan­tie­wo­nin­gen. Wil­li­am werd be­loond met een speel­goed­bon en het ge­zin mag gra­tis op va­kan­tie tij­dens de ein­de­jaars­pe­ri­o­de.

(Bron:Ad.nl/Fo­to: Eind­ho­vens Dag­blad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.