Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1532 - Een storm­vloed, de Al­ler­hei­li­gen­vloed van 1532, treft Ne­der­land. 2004 - Theo van Gogh wordt in Am­ster­dam ver­moord.

1889 - North Da­ko­ta en South Da­ko­ta wor­den sta­ten van de Ver­e­nig­de Sta­ten.

2004 - Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen: Zit­tend pre­si­dent Ge­or­ge W. Bush ver­slaat zijn De­mo­cra­ti­sche uit­da­ger Jo­hn Ker­ry.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.